آموزش طراحی

آموزش طراحی مبتدی در گروه سنی نونهالان (۹ تا ۱۱ سال)

آموزش کشیدن اجسام بیجان به صورت خطی

آموزش طراحی در این گروه سنی متفاوت با بزرگسالان نه از نظر شیوه بلکه تفاوت آن در سطح توقعی هست که از هنرجویان این سطح داریم.

با توجه به سطح هوشی هنرجویان که در این سن دیگر آماده دریافت کانل مطالب هستند، می توان طراحی از اجسام بیجان به روش خطی را شروع کرد و در حین آموزش ارزش خطی را برای درک سایه وروشن به آنها اموخت.

طی آموزش یک یا دوماهه، و در حین آموزش ارزش خطی در طراحی، آنها را با ابزارهای لازم و کافی نیز آشنا می کنیم.

بعد از گذراندن آموزش کشیدن اجسام بیجان هم به صورت کپی از آثار هم مدل زنده، هنر جوی نو نهال ما موفق به کشیدن هر آنچه جلوی چشم خود می بیند خواهد شد.

آموزش طراحی
آموزش طراحی

آموزش سایه روشن یا کنتراست

بعد از آموزش طراحی به روش خطی نوبت به سایه روشن یا کنتراست می رسد.

در این روش آموزش با استفاده از متریال های ساده مثل مداد و ذغال و متریال های وابسته کنتراست یا ارزش نوری را آموزش می دهیم، در واقع این مرحله شروعی برای درک حجم و جنسیت در اشیا می باشد.

آموزش طراحی
آموزش طراحی

طراحی مبتدی برای سنین ۱۰ الی بزرگسالان

۱- آشنایی با خط و ارزش های خطی، کشیدن و طراحی اجسام بيجان از روی مدل (جزوه) و مدل زنده

۲- آموزش کنتراست سیاه و سفید و سایه روی اجسام

آموزش طراحی
آموزش طراحی

طراحی پیش رفته

ا- طراحی اجزاء چهره به صورت خطی و درنهایت چهره کامل

۲- آموزش سایه و ساخت و ساز چهره و شبیه سازی به عکس

۳- آشنایی با اناتومی از جمجمه تا اجزاء بدن انسان

٤- طراحی فیگور مدل بیجان و مدل زنده

آموزش طراحی

آموزش طراحی