نمایشگاه ها

۱- نگارخانه گلهای من ۱۳۹۴

۲- فرهنگ سرای ملل قیطریه ۱۳۹۶

۳- نگارخانه نرگس ۱۳۹۶

۴- نمایشگاه گروهی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی ۱۳۹۷

۵- گالری نقش جهان ۱۳۹۸

۶- گالری آوای هنر ۱۳۹۸

۷- نگارخانه صا ۱۳۹۹

۸- گالری آوای هنر ۱۴۰۰

۹- نمایشگاه دائمی مجازی آرت هلدینگ ۱۴۰۰

۱۰- نمایش بیلبوردی اکسپو مترو نیویورک ۲۰۲۱

۱۱- نمایش سایت آرتفر استانبول ۲۰۲۲

۱۲- گالری آوای هنر ۱۴۰۲ انفرادی

۱۳- نمایشگاه گروهی آثار مدرن هنرهای تجسمی در گالری خانه دوست ۱۴۰۲